Mitä IPM eli integroitu torjunta on?

"IPM on kasvinsuojelua soveltaan ja yhdistäen sekä biologisia että kemiallisia menetelmiä.
Kemiallista torjuntaa käytetään tarvittaessa ja tavalla, jolla se vähiten häiritsee biologista torjuntaa.
Integroidussa torjunnassa käytetään biologisia torjuntamenetelmiä ja hyödynnetään luontaisesti
esiintyvää biologista torjuntaa."

V.M Stern, R.F Smith, R. van den Bosch, and K.S Hagen. 1959.
The integrated control concept. Hilgardia, 29: 81-101.


YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n määritelmä

"Integroitu torjunta tarkoittaa kaikkien sopivien torjuntamenetelmien harkitsemista ja
yhdistelyä toistensa kanssa pyrittäessä ehkäisemään kasvintuhoojapopulaatioiden lisääntymistä.
Integroidussa torjunnassa torjunta-aineiden ja muiden kasvinsuojelukeinojen käyttö pidetään tasolla,
joka on taloudellisesti perusteltu ja joka minimoi ihmisten terveydelle ja ympäristölle aiheutuvat riskit.
Integroitu torjunta painottaa terveen viljelykasvuston tuottamista niin, että viljelyekosysteemi häiriintyy mahdollisimman vähän samalla, kun kasvintuhoojien lisääntymistä rajoittavia luontaisia torjuntakeinoja käytetään hyväksi mahdollisimman laajasti."

IPM:n peruspilarit


Puutarha & Kauppa 5 | 2012 Takaisin!